TK®-Therm - termoizolační stěrka s potvrzenými termoizolačními vlastnostmi

TK-Therm

Fotografie produktu

Tepelný most, z pravé strany eliminován materiálem TK®-THERM

dalsi fotka

TK®-THERM na přívodní trubce teplovodního topení.

dalsi fotka

Srovnání TK®-THERMu s napodobeninou

dalsi fotka

Izolace chladu, hrnek naplněn ledem

dalsi fotka

Izolace tepla

dalsi fotka

Balení TK®-THERMu

dalsi fotka

Balení TK®-THERMu

dalsi fotka

Balení TK®-THERMu

dalsi fotka

Aplikace válečkem

dalsi fotka

Aplikace válečkem

dalsi fotka

Aplikace válečkem

dalsi fotka

Aplikace válečkem

dalsi fotka

Aplikace válečkem

dalsi fotka

Aplikace válečkem

dalsi fotka

Videa k produktu

TK®-THERM v Loskutákovi

dalsi fotka

Receptář prima nápadů

qterm v receptari prima napadu

TK®-THERM 5 litrů

TK®-THERM funguje na jiném principu než známé tepelně izolační materiály - polystyrén nebo minerální vlákna. Jeho vývoj vychází z požadavku na izolování tepla, které je předáváno zářením. Udává se, že zářením je v letě dodáváno až 90 procent tepla a v zimě je takto přenášeno uvnitř budovy 50 – 70 % energie. Z těchto údajů vyplývá, že izolace, která v zimě zadrží teplo uvnitř místnosti, nám uspoří značné náklady na vytápění.

K tomuto účelu byla vyvinuta stěrková tepelná izolace TK®-THERM interiér, která má minimální tepelnou vodivost. V praxi dochází k tomu, že po nanesení 1 mm silné vrstvy stěrky TK®-THERM interiér na vnitřní povrch zdiva, tato vrstvička zamezí úniku tepla do vnějšího zdiva a zaroveň výrazně omezí průniku chladu z exteriéru do interiéru. Tím způsobí rychlé zvýšení teploty v místnosti. V letních měsících takto ošetřené zdivo naopak zpomaluje přehřívání prostoru následkem rozehřáté konstrukce.

TK®-THERM interiér je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, části stěn za topnými tělesy, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní a pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů.

Provedené zkoušky, ale hlavně zkušenosti uživatelů dokládají, že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit 35 i více %.

TK®-THERM interiér je možno nanášet na interiérové plochy, jako jsou vápenno cementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a mnoho dalších a všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné, nebo vhodné, použít jiné materiály a aplikační postupy (např.objekty s cennými fasádami, kde není možné provést venkovní opláštění izolačními materiály a pod).

TK®-THERM interiér je velmi vhodný i jako vnitřní tepelná izolace do průmyslových temperovaných hal a jako izolace horkých nebo studených potrubí, lze s výhodou použít pro tepelnou izolaci místnosti, které jsou vytápěny přerušovaně a krátkodobě jako jsou chalupy, chaty, buňky, garáže a jiné prostory, ve kterých chceme zvýšit teplotu velmi rychle a přitom zabránit pocitu studených orosených stěn.

TK®-THERM interiér nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie zejména v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou chaty, chalupy, kanceláře, restaurační zařízení (zde oceníte též nižší náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu-důvodem použití inertního paliva), hotely, nemocnice, úřady a také byty, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velmi krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti. Horká hlava a studené nohy a to při naplno puštěném topení. Kdo by neznal tento častý pocit typický v zimních měsících.

TK®-THERM interiér se postará o rovnoměrnější rozložení tepla v místnosti.

TK®-THERM interiér je vynikajícím materiálem pro dosažení proti kondenzačního efektu. Výskyt studených míst na vnitřní stěně, zejména v rozích, může způsobit kondenzaci pokojové vlhkosti a následnou tvorbu plísní. Smyslem použití TK®-THERMu je výrazně zmenšit náchylnost k vytváření kondenzace vlivem přítomnosti mikroskopických vzduchových prostorů v natřeném povrchu a tím snížit možnost tvorby plísní.

Tato vlastnost předurčuje TK®-Therm pro použití ve všech místnostech s vysokou vlhkostí a slabou ventilací: v koupelnách, kuchyních, na plovárnách ve spíži, v závodech na průmyslové zpracování potravin atd. Mezi další výhody patří teplo stěn na dotyk, dokonalá prodyšnost aplikovaného materiálu, zlepšení akustiky.

TK®-THERM interiér je dodáván v bílé barvě a lze ho barevně tónovat pomocí vodou ředitelných tónovacích barev. Povrch stěrky je možno po vytvrdnutí brousit a malovat. Stěrka nezapáchá, není zdraví škodlivá a při vysychání nevylučuje žádné chemické látky.

Výsledný nátěr je prodyšný, omyvatelný a zlepšuje akustiku místnosti. Hodnota difúzního odporu pro vstup vodní páry (µ =30) je jen o málo vyšší než u běžné vápenné omítky. Při aplikaci ze strany interiéru přeruší tepelné mosty a zamezí kondenzaci vodních par na zdivu, čímž brání vývinu plísní a hub a udržuje antialergické prostředí.

TK®-THERMinteriér se nanáší na pevný, suchý a čistý povrch. Při použití na stávající nátěry je nutno povrch odmastit a napenetrovat. Pokud je na povrchu již aplikováno více nátěrů, musí se odstranit. Nerovnosti a praskliny vyrovnejte vyhlazovací stěrkou. Doporučujeme stěrku STUCCO UNI. Před aplikaci na nesavý podklad se musí vytvořit pojivový můstek.

TK®-THERM interiér se na upravené plochy nanáší stěrkou, nástřikem nebo nátěrem. Dle druhu nanášení se TK®-Therm zředí vodou v daném poměru. Nutná opatrnost při rozmíchání hmoty, rozmícháváme při malých otáčkách, aby nedošlo k poškození struktury použitého plniva.

Při aplikaci stříkací pistolí nastavit tlak na hodnotu 5 bar (atm.) – údaj na manometru.Vyšší hodnota by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností.

TK®-THERM interiér po aplikaci snese teploty od - 40°C do + 150°C bez ztráty deklarovaných vlastností.

Při aplikaci v interiérech, je zároveň vyřešen problém s vymalováním. Následné malby lze aplikovat na provedenou izolaci, jejíž funkce není nijak omezena.

součinitel prostupu tepla: zlepšení o 13,7 %
tepelný odpor: zlepšení o 24,9 %
tepelná vodivost materiálu TK®-THERM: 0,02

PŘIDAT TK®-THERM DO KOŠÍKU

5 L, 1 400 CZK s DPH

10 L, 2 800 CZK s DPH

20 L, 5 600 CZK s DPH